Algemene voorwaarden Colour Crush actie

Dit reglement is van toepassing op de Color Crush actie van de ondernemersvereniging van de Amsterdamse Poort, online uitgevoerd door Kras.win. De actie loopt van Zaterdag 17 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021.

Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.

Deelname is mogelijk wanneer de klant minimaal 20 euro uitgeeft bij één van de deelnemende winkels in de Amsterdamse Poort. Bij besteding van iedere 20 euro ontvangt de klant een kraskaart. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (voornaam, achternaam en e-mailadres).

Om te kunnen deelnemen en het in aanmerking komen voor een prijs, dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben.

Alle deelnemers (met een geldige kraskaart) maken kans op shoptegoed bij enkele winkels van de Amsterdamse Poort.

De prijzen zijn niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere zaken.

De prijzen zijn evenredig over de actieperiode verdeeld en de winnaars zien direct welke prijs ze hebben gewonnen na het invullen van de unieke code & persoonsgegevens.

Gewonnen prijzen kunnen tot 2 weken na deelname worden verzilverd. Prijswinnaars ontvangen instructies via de e-mail na deelname. Wanneer de prijs niet binnen de actie periode wordt opgehaald, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.

De aanwijzing van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze door willekeurige uitdeling van de kraskaarten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijzen kunnen opgehaald worden bij de service desk van Vomar (Bijlmerplein 551, 1102 DS Amsterdam-Zuidoost) op vertoon van ontvangen e-mail van de krasactie en de kraskaart met daarop de unieke winnende code.

Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via varinia@id310.nl (evenementenbureau).

Verwerking van persoonsgegevens
Door het respectievelijke hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de kras-& winactie zijn de voornaam, achternaam en e-mailadres van de deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Kras.win wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kras.win worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de actie naar de opdrachtgever, in dit geval CBRE B.V. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en Kras.win in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de actie na te komen, en om deelnemers (die daarvoor toestemming hebben gegeven) commerciële aanbiedingen te laten ontvangen van CBRE B.V. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de actie en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd van de servers van Kras.win.

Deelnemers kunnen zich te allen tijde uitschrijven voor commerciële aanbiedingen door op de overeenkomstige link te klikken wat wordt aangegeven in ieder bericht.

Kras.win garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Kras.win. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Hij heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens kunnen worden verwijderd, dit leidt tot rechtstreekse diskwalificatie voor de actie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan varinia@id310.nl waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt toegevoegd.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via varinia@id310.nl (evenementenbureau)

Aansprakelijkheid
De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.

Kras.win, de organisatie en haar partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens.

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Privacy Statement
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de kras-& winactie van CBRE B.V. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-mail.

Algemeen
De organisatie en haar partners behouden zich het recht om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.

Winkeliers en winkelmedewerkers in Amsterdamse Poort, medewerkers van de organisatie & partners van de hiervoor genoemde personen zijn uitgesloten van deelname.

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als een deelnemer wenst te reageren op ons privacybeleid of als hij vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kan hij contact opnemen via varinia@id310.nl.

 

TOP