Algemene voorwaarden actie en privacy policy Sterk aan het stuur i.s.m. Kras.win

Dit reglement is van toepassing op de kras en win actie van Sterk aan het stuur, georganiseerd door Sociaal Fonds Mobiliteit en online uitgevoerd door Kras.win. De actie loopt van 7 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Deelname aan de Sterk aan het stuur kras en winactie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en e-mailadres.

Om te kunnen deelnemen en het in aanmerking komen voor een prijs, dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, België of Duitsland te hebben.
Alle deelnemers (met een geldige kraskaart) maken kans op één van de volgende hoofdprijzen:

  • 3x luxe wellnessweekend (t.w.v. € 139,90)
  • 5x 2 vrijkaartjes voor Corpus ‘reis door de mens’ (exclusief parkeerkaart)
  • 25x nachtbril
  • 15x dopper waterflesje
  • 100x groeipapier met groentezaadjes

De hoofdprijzen zijn evenredig over de actieperiode verdeeld en de winnaars zien direct welke prijs ze hebben gewonnen na het invullen van de code.

Gewonnen prijzen kunnen tot 1 maand na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer Sociaal Fonds Mobiliteit binnen 1 maand geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.

Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen contant geld.

De aanwijzing van de winnaars gebeurt op onpartijdige wijze door willekeurige uitdeling van de kraskaarten. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Sociaal Fonds Mobiliteit zal zorg dragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

De winnaars worden direct na deelname zowel op het scherm als per e-mail op de hoogte gesteld. De prijzen worden direct uitgereikt en kunnen direct worden gebruikt door de klant. Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@sfmobiliteit.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Door het respectievelijke hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de kras-& winactie zijn de voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en e-mailadres van de deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Kras.win wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kras.win worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de actie naar de opdrachtgever, in dit geval Sociaal Fonds Mobiliteit. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en Kras.win in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de actie na te komen, en om deelnemers éénmalig na afloop van de actie commerciële aanbiedingen te laten ontvangen van Sociaal Fonds Mobiliteit. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de actie en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd van de servers van Kras.win.

Kras.win garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Kras.win. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Hij heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens kunnen worden verwijderd, maar dat dit wel leidt tot rechtstreekse diskwalificatie voor de actie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan Sociaal Fonds Mobiliteit of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort (waarvan het BSN onleesbaar is gemaakt) wordt toegevoegd.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via info@sfmobiliteit.nl.

Aansprakelijkheid

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan en/of downloaden van de actie. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.

Kras.win, de organisatie en haar partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens.
De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Privacy Statement

De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de kras-& winactie van Sterk aan het stuur, georganiseerd door Sociaal Fonds Mobiliteit.

Algemeen
De organisatie en haar partners behouden zich het recht om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
Medewerkers van de organisatie en haar partners zijn uitgesloten van deelname.
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als een deelnemer wenst te reageren op ons privacybeleid of als hij vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kan hij contact opnemen via info@sfmobiliteit.nl.

 

 

TOP